تماس با ما

تماس با همکاران

نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی شماره تماس آدرس پست الکترونیکی
دفتر مدیرکل
محسن معين فارساني مدیركل امور اداري و پشتيباني 81606100  
کامران کیخواه معاون مديركل در امور پرسنلی و آموزش 81606129  
امیر خسروی معاون مديركل در امور پشتيباني 81606120  
طاهره بهروزفر عامل ذي‌حساب 81606917  
حامد آقامعلیزاده
طيبه کريمي اصل
مسئول دفتر 81606100  
اداره پرسنلي، رفاه و سلامت کارکنان
اميرحسين مختاري رئيس اداره 81606122  
خدیجه مقدر كارشناس مسئول پرسنلي 81606116  
حميد اله يار كارشناس امور بازنشستگی 81606884  
مریم آرمات کارشناس امريه سربازي 81606271  
نسيبه قرباني کارشناس بيمه 81606828  
محسن خواجه‌اي کارشناس امريه سربازي 81607156  
فرحناز زحمتکش کارشناس پرسنلي و رفاه 81606117  
منيژه سعيدي کارشناس پرسنلي 81606158  
وجيه سادات سيدي کارشناس پرسنلي 81606240  
علی اصغر بهروزی نیا كارشناس بيمه 81606144  
زهرا ابراهيمي کمک کارشناس پرسنلي 81606121  
دکتر سحر جلال پزشك معتمد 81606249
نماینده بیمه نماینده بیمه 81606211
81606155
 
اداره بهبود مدیریت و آموزش
رضا مهدوي رئيس اداره بهبود مديريت و آموزش کارکنان 81606106 r.mahdavi(at)moe.gov.ir
سليمان منصوري کارشناس 81607084  
اميرحسين باقريان کارشناس 81607069  
اداره اسناد و دبيرخانه مركزي
حسن شيخ سرپرست اداره اسناد و دبيرخانه مرکزي 81606128  
علی ناصری فرد مسئول تفكيك و توزيع نامه ها 81606957  
داود سبحاني متصدی ثبت نامه های وارده 81606980  
امیر گودرزی بایگان 81606408  
علي موسوي مسئول ارسال مراسلات و نامه رساني 81606151  
ابوالفضل يداللهي متصدي دريافت نامه هاي وارده 81606152  
معصومه پيرايش کارشناس 81606026  
اداره پشتيباني خدمات فني و عمومي
امين نيازي رئيس اداره 81606111  
آذر اميديگانه کارشناس امور قراردادها و مناقصات 81606434  
سميه فولادين کارشناس مسئول پشتيباني رايانه 81606108  
ذكراله صالح جهرمي كارشناس نظارت بر خدمات عمومي 81606134  
مريم اسدي كارشناس تشریفات طبقه سیزدهم 81606900  
فرزانه وزيري كارشناس تغذيه 81606176  
ميلاد رجايي تکنسین فنی و  BMS 81606967  
پيام شكري كمك كارشناس 81607227  
ذوالفقاري تكنسين فني 81607073  
مسعود فصيح بيگي ناظر فني 81606149  
نادر عبدی مسئول پیگیری 81606749  
محسن ميرزايي مسئول انبار 81606142  
محمدعلي محمدي فرد مسئول انبار 81606043  
ملک علی مسیب زاده مسئول انبار 81606147  
يوسف رياضت ناظر نقليه 81606146  
محمدتقی ثابتي قفل ساز 81606145  
 

آدرس

 تهران، خيابان ولي عصر(عج)، تقاطع بزرگراه آيت الله هاشمي رفسنجاني (نيايش) و کردستان ، روبروي درب جنوبي پارک ملت، ساختمان وزارت نيرو، طبقه دوم، بال غربي کدپستی: 1996832611
تلفن 81606100 و 81606102 نمابر 81606139

براي دسترسي به راهنماي طبقات کليک کنيد.
  مدیر سایت: رضا مهدوی      پست الکترونیکی  Amuzesh(at)moe.gov.ir