کشور پاکستان قصد دارد با استفاده از کود‌های گاوی برای ۲۰۰ اتوبوس برقی انرژی تولید نماید
1397/10/19
در آینده نزدیک شاهد استفاده گسترده از اتوبوس‌هایی در خیابان‌های پاکستان خواهیم بود که با نیروی برق تولید شده از کود گاوی حرکت خواهند کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری روییترز شهر کراچی پاکستان در سال آینده شبکه حمل و نقل خود با نام «اتوبوس‌های سریع السیر سبز» را راه اندازی خواهد کرد که شامل ناوگانی متشکل از ۲۰۰ اتوبوس خواهد بود که دیگر گاز‌های مضر سمی فسیلی تولید نخواهند کرد.
این پروژه در صورت موفقیت می‌تواند به این شهر ساحلی برای حل مشکلات حمل و نقل آن کمک نماید و به عنوان نمومنه‌ای برای شهر‌های دیگر جهت راه اندازی ناوگان‌های حمل و نقل موافق با محیط زیست مد نظر قرار گیرد. بر اساس پایگاه خبری این پروژه هزینه ساخت چنین شبکه حمل و نقلی در کراچی حدود ۵۸۳.۵ میلیون دلار خواهد بود که توسط صندوق آب و هوای سبز سازمان ملل متحد و یکی از ایالت‌های پاکستان و بانک توسعه آسیا اختصاص خواهد یافت. این شبکه حمل و نقل مسافتی حدود ۳۰ کیلومتر را پوشش داده و حدود ۱.۵ میلیون نفر از مردم محدوده مورد نظر را منتقل می‌نماید و پیش بینی مسئولان حاکی از آن است که روزانه ۳۲۰ هزار نفر از آن استفاده نمایند.
یکی از ساکنان کراچی به نام «افضال احمد» گفت: سیستم حمل و نقل عمومی کراچی کاملا از بین رفته و بیشتر مردم از تاکسی و چرخ دستی استفاده می‌کنند.
در کراچی ۴۰۰ هزار گاومیش برای تولید شیر وجود دارد و کود آن‌ها برای انتقال به ایستگاه‌های تولید زیست گاز و تبدیل آن برای سوخت اتوبوس‌ها جمع آوری خواهد شد، این پروژه در ۳۰ سال آینده حدود ۲.۶ میلیون تن از تولید دی اکسید کربن این شهر را کاهش خواهد داد.
ایستگاه‌های تولید زیست گاز و تبدیل آن برای سوخت اتوبوس‌ها جمع آوری خواهد شد، این پروژه در ۳۰ سال آینده حدود ۲.۶ میلیون تن از تولید دی اکسید کربن این شهر را کاهش خواهد داد.