متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


مهمانسراي آبفاي همدان

IMG_20190407_125007_618IMG_20190407_125008_884IMG_20190407_125012_986IMG_20190407_125014_755IMG_20190407_125016_530IMG_20190407_125018_406IMG_20190407_125020_004IMG_20190407_125025_758IMG_20190407_125042_688IMG_20190407_125044_441IMG_20190407_125045_815IMG_20190407_125048_471IMG_20190407_125052_653IMG_20190407_125054_776