متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


ميهمانسراي آبفاي بوشهر

IMG_20190411_072055_699IMG_20190411_072058_451IMG_20190411_072100_326IMG_20190411_072101_842IMG_20190411_072103_546IMG_20190411_072105_777