متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


مهمانسراي کرمانشاه

مهمانسراي کرمانشاه

430516852_268715430419307_267456429734069_148893431714568_238428431711547_239582431703009_240025431730929_239814431730655_238850431721177_238780434135897_23904