متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


مهمانسراي تبريز (برق)

IMG_20181003_114804_269IMG_20181003_114806_606IMG_20181003_114810_165IMG_20181003_114814_231IMG_20181003_114816_175IMG_20181003_114818_424IMG_20181003_114820_542IMG_20181003_114822_722