متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


مهمانسراي آب منطقه اي زنجان

IMG_20190828_234647_838IMG_20190828_234650_265IMG_20190828_234652_614IMG_20190828_234653_689IMG_20190828_234656_495IMG_20190828_234657_711IMG_20190828_234657_711IMG_20190828_234701_615IMG_20190828_234710_603IMG_20190828_234712_604IMG_20190828_234717_657IMG_20190828_234719_826IMG_20190828_234721_087IMG_20190828_234722_898IMG_20190828_234725_329IMG_20190828_234726_949IMG_20190828_234729_244IMG_20190828_234731_001IMG_20190828_234732_857IMG_20190828_234737_647IMG_20190828_234739_372