متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


مديريت دانش

20161018_0948431120161016_15000220161016_15232120161018_153847IMAG049620161113_15271120161113_15273620161127_15150920170418_14372920170513_10310020170513_10315020170516_15452120170516_16395520170516_15312120170116_155946