متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


مجتمع عالي پژوهشي فارس

IMG_20190408_071843_048IMG_20190408_071845_410IMG_20190408_071847_157IMG_20190408_071848_997IMG_20190408_071849_924IMG_20190408_071852_604IMG_20190408_071853_597IMG_20190408_071853_597IMG_20190408_071855_581IMG_20190408_071858_280IMG_20190408_071859_492IMG_20190408_071901_379IMG_20190408_071903_418IMG_20190408_071906_125IMG_20190408_071911_642IMG_20190408_071908_626IMG_20190408_071903_418