متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


توزيع برق اهواز

IMG_20190406_095357_154IMG_20190406_095359_183IMG_20190406_095402_867IMG_20190406_095408_626IMG_20190406_095414_674IMG_20190406_095419_055IMG_20190406_095433_436IMG_20190406_095436_067IMG_20190406_095438_408