متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


تالار گفتگو

تالار گفتگو

برنامه‌ريزي و راهبرد همکار ارجمند؛ با کليک بر روي موضوع مورد نظر و سپس انتخاب موضوع جديد، پرسش يا مطلب مورد نظر خود را درج نماييد. براي پاسخ دادن به مطلب سايرين گزينه "پاسخ دادن" را کليک نماييد و با همکاران به تبادل نظر بپردازيد.
اشتراک در این تالار