کار پردازي

نادر عبدي- کار پرداز-تلفن  81606749
   abdi.jpg
 


شرح وظايف:
 
  1. پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق در چارچوب ضوابط
  2. پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر
  3. کسب آگاهی دقیق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمینان از تطابق با مشخصات اقلام درخواستی
  4. تلاش و دقت برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری
  5. دریافت استعلام بهاء پس از تامین اعتبار به منظور خرید اجناس
  6.  پیگیری و اقدام جهت حمل اجناس خریداری شده به انبار
  7. تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید
  8. تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور
  9. ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان