نقليه

يوسف رياضت- ناظر نقليه- تلفن 81606146

شرح وظايف:

1.    نظارت و برنامه ريزي بر امور ایاب و ذهاب کارکنان
2.    برنامه ریزی تأمین سوخت مورد نیاز خودروهای در اختيار و نظارت بر نحوه و میزان مصرف آنها
3.    تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه، ارائه خدمات سرویس و نگهداری مطلوب از خودروهای در اختيار
4.    بازدید از خودروهایی که نیاز به تعمیرات اساسی داشته و پیگیری و هماهنگی انجام تعمیرات
5.    جمع آوری آمار و اطلاعات خودروهای مازاد و اسقاط و دریافت مجوزهای لازم
6.    بررسی درخواستهای خرید لوازم یدکی خودروهای در اختيار
7.    نظارت مستقیم بر پرداخت هزینه سوخت و بیمه خودروهای در اختيار به رانندگان
8.    تنظیم برنامه کشیک رانندگان در ساعات غیراداری
9.    ثبت و نگهداری سوابق (مربوط به سند ماشین، لوازم یدکی، لاستیکهای خریداری شده، تاریخ برگهای درخواست، قبض انبار و....)و آمار و کلیه مشخصات وسایط نقلیه
10.    برنامه ریزی اجرای ماموریت های خودرویی(درون شهری و برون شهری) و حصول اطمینان از اعزام خودرو به ماموریت
11.    هماهنگی تامین و تخصیص سرویس های ایاب و ذهاب و تشریفات جهت میهمانان و افراد ویژه حسب دستور مقام مافوق