آسانسور و فني

ميلاد رجائي-  متصدي امور فني- تلفن 81606967
rajaei.JPG
شرح وظايف:

1.    نظارت بر نصب، تعمیر و تعویض لوازم و قطعات الکتریکی و مکانیکی  آسانسور
2.    شناسایی و رفع عیوب و نواقص هر یک از قسمتهای قطعات، تجهیزات و وسایل و لوازم الکتریکی و مکانیکی آسانسور
3.    انجام امور سیم‌کشی و کابل کشی‌ و تعویض سیمها و قطعات فرسوده و ناسالم آسانسور
4.    تهیه و تدوین شناسنامه و ثبت سوابق تعمیر آسانسور و تجهیزات
5.    تهیه و تدوین مجموعه چک لیستهای بازدید فنی از آسانسور و تجهیزات
6.    نظارت بر انجام امور مربوط به عایق بندی آسانسور
7.    نظارت بر کار پیمانکاران آسانسور در انجام تعمیرات اساسی بر اساس مفاد قرارداد منعقده و ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق
8.    نظارت مستمر بر کیفیت ایمنی آسانسور ، اماکن مربوطه و کنترل تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق به منظور پیشگیری از بروز حوادث و سوانح احتمالی
9.    پیگیری انجام تعمیرات اساسی، نصب و راه اندازی تجهیزات آسانسور توسط پیمانکاران مربوطه
10.    نظارت بر انجام تعهدات فنی پیمانکاران (گارانتی و وارانتی) و تحویل
11.     انجام امور مربوط به تعمير تلفن ها
12.    نظارت مداوم بر کلیه دستگاههای تلفن و خطوط تلفنی تحت نظر و گزارش بموقع تعمیرات موردنیاز  
13.     انجام، نظارت مستمر بر سيستم صوتي و تصويري سالن همايش و طبقه سيزدهم