خدمات پشتيباني سخت افزار رايانه

سميه فولادين-  ناظر خدمات پشتيباني سخت افزار رايانه - تلفن 81606108

شرح وظايف:
  •     شناسایی نیازهای سخت افزاری واحدهای مختلف و برنامه‏ریزی جهت توسعه و تقویت سیستم ها و تجهیزات سخت افزاری در مجموعه رفع آنها
  •     تهیه و تدوین RFP و مشخصات فنی تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز بمنظور تامین سخت افزار
  •     رفع اشکالات و عیوب سخت‏افزاری اعلام شده از طرف واحدها و تعویض قطعات معیوب
  •     نصب و راه‌اندازی، نگهداری و پشتیبانی و عیب‌یابی و ارتقاء سیستم‌های سخت‌افزاری رایانه ها و دستگاه‌های جانبی
  •     بازدیدهای دوره‏ای از مجموعه سخت‏افزارهای موجود در مجموعه و مشاوره در جهت انجام اقدامات پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات
  •     تهیه لیست و پیگیری و نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز مجموعه
  •     بررسی و حصول اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات سخت افزاری واحد های مجموعه
  •     تهیه و تدوین گزارشات کارشناسی، آماری و تحلیلی از وضعیت امکانات و تجهیزات سخت افزاری جهت ارائه به مسئولین مربوطه