متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار

نظارت ناظر نقليه بر رعايت پروتکل هاي بهداشتي
1399/06/31
- ضدعفوني خودروهاي پيمانکار نقليه به صورت روزانه (7:30 صبح)
- بازديد روزانه خودروها از نظر نظافت و ثبت کيلومتر