متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار

اقدامات انجام گرفته در فضاي سبز در شهريور ماه
1399/06/31
- آبياري  و کود دهي گلدانهاي طبقات (دوشنبه هر هفته)
- هرس سبز و خشک
- بيل زني پاي گلها و درختان
- چمن زني
- علف کشي داخل گل ها
- بارگيري زباله هاي جمع شده