متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار

اقدامات انجام گرفته در طبقه 13 در خردادماه
1399/04/16
1- تعمير پرده و کرکره سالن ها
2-تعمير سقف نمازخانه (گچکاري و نقاشي)
3-نصب کاغذ ديواري در نمازخانه
4-تهيه لپ تاپ
5-تهيه گلدان (گل طبيعي)