متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار

اقدامات انجام شده در کانتين در خرداد ماه
1399/04/17
1-نقاشي سقف آشپزخانه
2-کف سابي کف آشپزخانه
3-شستشوي هواکش ها
4-تهيه و نصب کاغذ ديواري سالن غذاخوري منفي 2
5-تهيه و نصب پرده براي سالن هاي غذاخوري
6- شستشوي صندلي هاي سالن غذاخوري
7- تعمير سنگها و سراميک هاي شکسته آشپزخانه