متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار

اقدامات انجام شده در واحد تدارکات در خرداد ماه
1399/04/18
1- شستشوي نماي ساختمان
2-راه اندازي گلخانه
3-انبارگرداني
4-شستشوي آب نما
5-راه اندازي برنامه رزرو جلسات از طريق برنامه اتوماسيون اداري
6-خريد تجهيزات مورد نياز دفاتر
7-خريد تجهيزات فن آوري جهت راه اندازي ويدئو کنفرانسها