متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اداره خدمات عمومي و پشتيباني ستاد

ماموريت اداره پشتيباني خدمات فني و عمومي

  •  پیش بینی و تامین نیازهای تدارکاتی،وسایل، ملزومات اداری، فنی و پشتیبانی، نگهداری و حفاظت از  اموال منقول و غیرمنقول

  •  اخذ اعتبارات و تنظیم بودجه سالانه جهت هزینه‌های مورد نیاز و ارائه گزارش به امور مالی و ذیحسابی

  •  انجام تشریفات مناقصه و مزایده و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکار و نظارت بر فعالیت پیمانکاران و قراردادهای پیمانکاری

  •  نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری حوزه ستادی