متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


بهبود مديريت

بهبود مديريت

1397/07/24
آيا تا به حال انديشيده ايد براي سرآمد نمودن سازمانتان چه گام‌هايي را بايد بپيماييد؟
بنياد مديريت کيفيت اروپا EFQM  پنج گام را به شما پيشنهاد مي‌دهد (کليک نماييد)