متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

پرداخت هزينه هاي درماني
1398/11/27
باعنايت به پيگيري هاي بعمل آمده به اطلاع همكاران محترم مي رساند: هزينه هاي درماني تحويل شده به شركت بيمه دانا( بر اساس برگه آناليز محاسبات اسناد درماني ) تا تاريخ 10/11/98 براي كليه بيمه شدگان پرداخت شده است (به استثناء هزينه هاي بيمارستاني )، لذا ازهمكاران گرامي كه تاريخ تحويل مدارك درماني آنان تا تاريخ مذكور مي باشد و تاكنون هزينه هاي آن براي ايشان پرداخت نشده است تقاضا مي گردد جهت پيگيري امور مربوطه به همراه  تصوير رسيد مدارك به  واحد بيمه و درمان اداره کل امور اداري و پشتيباني حداكثر تا تاريخ 10/12/98 مراجعه نمايند.

اخبار مرتبط با اداره خدمات عمومي و پشتيباني ستاد

1399/08/10
کليه دفاتر و محيط هاي مرتبط به صورت روزانه بوسيله مايع ضدعفوني استاندارد ضدعفوني مي شود.

1399/07/15
نظافت کامل انبار حوزه ستادي توسط نيروها خدماتي انجام گرفت.

1399/07/15
نظافت و ضدعفوني کامل پله ها و محيط اطراف توسط نيروهاي خدماتي انجام گرفت

1399/07/12
نظافت کلي ساختمان طرح تکريم در روز پنج شنبه مورخ 99/07/10 انجام گرديد.

1399/07/12
روز پنج شنبه مورخ 99/07/10 نظافت پارکينگهاي B1 و پارکينگ وزارتي انجام شد.

1399/07/08
دفاتر همکاران به صورت روزانه ضدعفوني ميشود.

1399/07/05
نيروهاي محترم خدماتي در روز پنج شنبه مورخ 1399/08/03 اقدام به جمع آوري نمايشگاه هفته دفاع مقدس نمودند.

نتایج نمایش 1-10 (از 19)
 |<  < 1 - 2  >  >|