متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

صدور دستورالعمل اجرايي افزايش حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كارمعين اتفاق بسيار مثبتي است.
1398/12/14
رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور معتقد است كه صدور دستورالعمل اجرايي افزايش حقوق و مزاياي كارمندان قراردادي بسياري از مشكلات پرداختي اين بخش از كارمندان را مرتفع كرده است.
همت علي شاهنظري، رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور در تشريح اين دستورالعمل گفت: چند سالي بود كه نيروهاي قرارداد كارمعين مشكلاتي بابت پرداخت و دريافتي حقوق خود داشتند كه با تدوين دستورالعمل اجرايي تعيين حقوق و مزاياي اين بخش از كارمندان اين مشكلات اصلاح شده است.
شاهنظري به مشكلات اين بخش از كارمندان در گذشته اشاره كرد و افزود: در گذشته سنوات به كارمندان قراردادي تعلق نمي گرفت و اگر كسي ۲۰ سال سابقه خدمت داشت با فردي كه تنها يكسال سابقه، تفاوتي نداشتند. اگر طبق قانون پستي به آنها تعلق مي گرفت براي آن دريافتي نداشتند.
رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: تلاش دولت و سازمان اداري و استخدامي كشور ترميم حقوق كارمندان قرارداد كارمعين بود به همين دليل اين دستورالعمل جديد جايگزين دستورالعمل قبلي شده است و اتفاق هاي بسيار مثبتي را براي اين بخش از كارمندان رقم زده است.
وي افزود: اصلي ترين موضوع در اين دستور العمل اين است كه نيروهاي قرارداد كارمعين از اين پس  ۸۰ درصد حقوق و مزاياي كارمندان پيماني هم سطح خودشان را دريافت مي كنند و با همين ضريب برخي موارد كه پيش از اين لحاظ نمي شد مانند حق سنوات يا حق پست نيز به اين دسته از كارمندان تعلق مي گيرد.
شاهنظري تصريح كرد: اقدام بسيار خوب ديگر اين است كه كارمندان قراردادي نيز مي توانند از ۸۰ درصد قانون دريافت طبقه كه هر ۴سال يكبار و دريافت رتبه كه هر ۶سال يكبار براي كارمندان رسمي و پيماني است، بهره مند شوند.
رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور با رد اين موضوع كه بر اساس اين دستورالعمل حقوق عده اي از كارمندان قرارداد كارمعين كاهش مي يابد، گفت: اين صحت ندارد كه با اين فرمول حقوق كارمندي كم شود با اين دستورالعمل حقوق همه­ كارمندان رشد دارد مگر اينكه ضوابط قبلاً رعايت نشده باشد.
شاهنظري افزود: احكام جديد همه كارمندان اعم از رسمي، پيماني و قراردادي از تاريخ اول اسفند ۹۸ اصلاح خواهد شد و شايعه اصلاح احكام كارمندان قراردادي براي سال آينده درست نيست. بعد از بخشنامه افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات  كشوري نياز بود براي كارمندان قرارداد كارمعين دستورالعملي تدوين شود كه منجر به تاخير چند روزه در صدور احكام اين دسته از كارمندان شد. با اين حال تمامي اين احكام در باقيمانده سال ۹۸ اصلاح خواهد شد.

به گفته شاهنظري، موافقت سازمان برنامه و بودجه با اعمال افزايش حقوق و مزاياي كاركنان قرارداد كارمعين از محل سرجمع اعتبارات تخصيص يافته دستگاه‌ها بوده و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند در صورت اعمال افزايش ها نسبت به تامين منابع مالي آن نيز اقدام كنند.
منبع: سايت سازمان اداري و استخدامي کشور

اخبار مرتبط با اداره خدمات عمومي و پشتيباني ستاد

1399/08/10
کليه دفاتر و محيط هاي مرتبط به صورت روزانه بوسيله مايع ضدعفوني استاندارد ضدعفوني مي شود.

1399/07/15
نظافت کامل انبار حوزه ستادي توسط نيروها خدماتي انجام گرفت.

1399/07/15
نظافت و ضدعفوني کامل پله ها و محيط اطراف توسط نيروهاي خدماتي انجام گرفت

1399/07/12
نظافت کلي ساختمان طرح تکريم در روز پنج شنبه مورخ 99/07/10 انجام گرديد.

1399/07/12
روز پنج شنبه مورخ 99/07/10 نظافت پارکينگهاي B1 و پارکينگ وزارتي انجام شد.

1399/07/08
دفاتر همکاران به صورت روزانه ضدعفوني ميشود.

1399/07/05
نيروهاي محترم خدماتي در روز پنج شنبه مورخ 1399/08/03 اقدام به جمع آوري نمايشگاه هفته دفاع مقدس نمودند.

نتایج نمایش 1-10 (از 19)
 |<  < 1 - 2  >  >|