متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


فيلم آموزشي

فيلم‌هاي کوتاه آموزشي مديريت دانش

KM1

Download

Size: 5/4 MB
Description: 
Uploaded: 3/6/1397
Type: .mp4