متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


بخشنامه نحوه صدور احكام پرداخت براي كاركنان شاغل در مناطق عملياتي دفاع مقدس به شماره ۷۲۳۴۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
1398/05/01