متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


بخشنامه99778 سازمان اداري و استخدامي در خصوص تداوم اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند از تاريخ ۹۹/۰۳/۱۰ در دستگاه‌هاي اجرايي كشور
1399/03/07