متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


بخشنامه در خصوص تبديل وضع كارمندان پيماني به رسمي آزمايشي در مشاغل حاكميتي به شماره ۶۷۱۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
1398/05/01