متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


امريه سربازي

راه اندازي سايت امريه سربازي
1397/05/09
متقاضيان امريه سربازي در وزارت نيرو مي توانند به سايت ذي‌ربط به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه نمايند.