متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

مساعدت درماني مربوط به مازاد هزينه هاي درماني (01/04/97 لغايت 01/04/98)
1398/04/25
طبق ابلاغ بخشنامه شماره 100/50/19458/97 مورخ 27/03/97 مقام عالي وزارت ، ردیف 2 بند ((د)) دستورالعمل مساعدت درمانی به شماره 500/23637/97 مورخ 27/04/97 معاونت محترم تحقيقات و منابع انساني مربوط به بازه زمانی 01/04/97 الی 01/10/97 که به موضوع پرداخت بخشی از هزینه های نگهداری و درمان بیماران خاص،صعب العلاج،مزمن (دیر علاج)بیماران با ریسک بالای درمانی و عقب مانده ذهنی و جسمی  اشاره دارد ، برای همکاران مشمول اعمال گردیده است .
لذا از همکاران مي توانند جهت اجرای ردیف 1 بند ((د)) دستور العمل فوق که شامل پرداخت بخشی از هزینه‌های مازاد درمانی و توانبخشی (دارو، جراحی، بیمارستانی، تجهیزات و لوازم پزشکی) مرتبط با درمان بیماری مورد نظر، مازاد بر تعهدات شرکت بیمه‌گر طرف قرارداد (به غیر از فرانشیز) می باشد، اسناد و مدارک معتبر و آنالیز ذیربط که مربوط به بازه زمانی 01/04/97 الی 01/04/98 می باشد حداكثر تا تاریخ 12/05/98 تحویل واحد بيمه و درمان اداره کل امور اداري و پشتيباني نمایند.