متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

سمينار زندگي هدف‌مند
1398/04/05
در راستاي غني‌سازي توانمندي‌هاي كاركنان صنعت آب و برق مقرر گرديده است تا سمينارهايي متناسب با نيازهاي روز در ستاد وزارت نيرو و توسط اداره کل امور اداري و پشتيباني برگزار گردد. در اين خصوص سمينار آموزشي با عنوان " زندگي هدف‌مند" در روز چهارشنبه مورخ 98/4/19  از ساعت 14 الی 16  با ارائه "دکتر شاهين فرهنگ" در محل سالن همايش‌هاي حوزه ستادي با حضور کارکنان حوزه ستادي و شرکت‌هاي تابعه در شهر تهران برگزار خواهد شد.

download.jpg