متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

شروع ثبت نام متقاضيان امريه سربازي
1398/02/30
ثبت نام متقاضيان امريه سربازي در وزارت نيرو جهت اعزام در اول شهريورماه سال جاري از ابتداي خرداد ماه شروع مي شود. متقاضيان به مدت يک ماه (تا 98/3/31) مهلت دارند با مراجعه به سايت مربوطه به آدرس  amriyeh.moe.gov.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند. مشمولين مي توانند براي اطلاع از آخرين قوانين و مقرارت مربوطه به سايت اداره کل امور اداري و پشتيباني، بخش قوانين و مقررات مراجعه نمايند.