متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


تغيير روزهاي حضور نماينده بيمه دانا جهت صدور بيمه نامه خودرو < اخبار اداره کل امور اداري

تغيير روزهاي حضور نماينده بيمه دانا جهت صدور بيمه نامه خودرو

1398/05/12
با عنايت به قرارداد جديد بيمه دانا، نماينده بيمه دانا جهت صدور بيمه نامه خودرو اعم از ثالث،  بدنه و همچنين صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي منازل، روزهاي يكشنبه و سه شنبه از ساعت 8:30 لغايت 15:30 و روز چهارشنبه از ساعت 13:30 لغايت 15:30 در طبقه اول ساختمان حوزه ستادي حضور دارد.