متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

تغيير روزهاي حضور نماينده بيمه دانا جهت صدور بيمه نامه خودرو
1398/05/12
با عنايت به قرارداد جديد بيمه دانا، نماينده بيمه دانا جهت صدور بيمه نامه خودرو اعم از ثالث،  بدنه و همچنين صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي منازل، روزهاي يكشنبه و سه شنبه از ساعت 8:30 لغايت 15:30 و روز چهارشنبه از ساعت 13:30 لغايت 15:30 در طبقه اول ساختمان حوزه ستادي حضور دارد.