متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

انعقاد قرارداد شركت بيمه دانا با بيمارستان دندانپزشكي تخصصي شهيد شكري
1398/09/09
در راستاي ارائه خدمات بيمه اي و درماني شايسته به همكاران گرامي و باعنايت به درخواست و پيگيري اين اداره كل از شركت بيمه دانا، شرکت مذکور اقدام به عقد قرار داد با بيمارستان دندانپزشكي تخصصي شهيد شكري نموده است. همكاران محترم مي توانند جهت استفاده از خدمات دندانپزشكي اين بيمارستان با شماره تماس 87559000 تماس گرفته و يا به آدرس خيابان ملاصدرا، خيابان خوارزمي، انتهاي كوچه ميلاد روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح لغايت 18 و روز هاي پنج شنبه از ساعت 8 صبح لغايت 13  با همراه داشتن دفترچه و كارت طلايي درمان مراجعه نمايند. در ضمن جهت تسهيل در ارائه خدمات مذكور معرفينامه دنداپزشكي به صورت آنلاين در محل بيمارستان براي بيمه شده صادر مي‌گردد. 

اخبار مرتبط با اداره خدمات عمومي و پشتيباني ستاد