متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

اعلام تغييرات افراد تحت پوشش (حذف و اضافه)
1398/03/12
باتوجه به اتمام قرارداد بيمه درمان در تاريخ 98/03/31 و شروع قرارداد جديد از تاريخ 01/04/ 98 و لزوم ارسال ليست جديد بيمه شدگان به شركت بيمه گر براي دوره درمان سال 99-98 ،ضروري است همکاران ارجمند شاغل در ستاد وزارت نيرو تغييرات در افراد تحت پوشش بيمه درماني خود را اعم از كاهش ، افزايش و ... تا تاريخ 98 /03/31 بصورت كتبي تحويل واحد بيمه و درمان نمايند .
بديهي مي باشد پس از ارسال ليست بيمه شدگان امكان اصلاح و اعمال تغييرات امكان پذير نمي باشد.