متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

ارزیابی برنامه‌های عفاف و حجاب در وزارت نیرو
1398/09/08
جلسه ارزیابی برنامه‌های عفاف و حجاب در وزارت نیرو با حضور دکتر انجم شعاع معاون محترم حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی، دکتر ملازاده، نماینده محترم سازمان امور اجتماعی کشور، مدیران حوزه ستادی، دکتر ولی زاده، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای تیم ارزیابی و نمایندگان شرکت‌های تابعه در روز یکشنبه مورخ 3/ 9/ 98 در دفتر معاون محترم حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی برگزار گردید. این فرایند با ارزیابی در شرکت‌های تابعه تا نیمه آذر خاتمه می‌یابد.

2.jpg