متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


چه تعداد از مردم برق دارند؟ < اخبار اداره کل امور اداري

چه تعداد از مردم برق دارند؟

1397/10/19
نمودار زیر مقدار مردم جهان که به برق دسترسی دارند را نشان می‌دهد. ایران از جمله کشور‌هایی است که نزدیک ۱۰۰% مردم آن برق دارند.
72352_675-(1).jpg