متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


وب‌سايت اداره کل امور اداري، وب‌سايت برتر حوزه ستادي شد. < اخبار اداره کل امور اداري

وب‌سايت اداره کل امور اداري، وب‌سايت برتر حوزه ستادي شد.

1397/11/10
بر اساس ارزيابي انجام شده توسط كارگروه تخصصي دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو، از زير سايت‌هاي حوزه ستادي، وب‌سايت "اداره كل امور اداري و پشتيباني" به‌عنوان يکي از سه وب‌سایت برتر در سال جاري معرفی گرديد. در همين راستا با حضور خانم بخت‌جو، رئيس محترم امور دولت الکترونيکي سازمان امور اداري و استخدامي و دکتر بختيار، معاون محترم برنامه ريزي و اقتصادي وزارت نيرو از آقاي کيائي‌پور، مدير کل اين اداره قدر داني به‌عمل آمد.
IMG_9971.JPG