متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

سمينار آرامش در خانواده و پويايي در کار
1397/06/12
در راستاي غني‌سازي توانمندي‌هاي كاركنان كارگاه‌ آموزشي با عنوان " روانشانسي خانواده" در روز چهارشنبه مورخ 97/06/14از ساعت 14الی 16  با ارائه خانم سيما فردوسي – روانشناس و استاد دانشگاه با همکاري دفتر امور زنان در محل سالن همايش‌هاي حوزه ستادي وزارت نيرو برگزار مي‌گردد.