متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

دومین دوره جایزه دولت الکترونیک
1397/12/13
در اجرای بخشنامه شماره 549875 مورخ 19‏‏/03‏‏/1395 موضوع "دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران" و به منظور آمادگی حوزه ستادي در اين خصوص، کارگروه مربوطه تشکيل جلسه داد. در نخستين جلسه مقرر گرديد به منظور آشنايي بهتر و بيشتر اعضا با مدل و منطق ارزيابي آن، يک کلاس آموزشي منطق ارزيابي RADAR توسط اداره بهبود مديريت و آموزش کارکنان برگزار شود. اين کلاس آموزشي با حضور افراد ذيربط در روز يکشنبه مورخه12/ 12 /97 برگزار گرديد.
همچنين مقرر شد جلسات کارگروه در روزهاي زوج تا پايان سال به صورت منظم برگزار گردد.