متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

دوره آموزشي اصول بازار سرمايه
1397/01/27

دوره آموزشي اصول بازار سرمايه به مدت 30 ساعت با تدريس آقاي دکتر صيقلي از روز دوشنبه بيست و سوم بهمن ماه سال 96 به مدت شش جلسه از ساعت 9 صبح لغايت 15:30 در ساختمان حوزه ستادي با استقبال همکاران در دفاتر مختلف برگزار گرديد.
در پايان اين دوره نيز از حاضران آزمون به عمل آمد.