متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

دوره‌هاي آموزشي تکنيک‌هاي تصميم‌گيري و مدل‌هاي تصميم‌گيري در هفته نخست تيرماه برگزار مي‌گردد.
1397/03/29
دوره‌هاي آموزشي تکنيک‌هاي تصميم‌گيري (کد1121) و مدل‌هاي تصميم‌گيري (کد8729) در هفته نخست تيرماه به‌صورت الکترونیکی برگزار مي‌گردد. تکنيک‌هاي تصميم‌گيري ويژه کارشناسان معاونت آب، کارشناسان معاونت  برق و کارشناسان اجتماعی بوده و دوره مدل‌هاي تصميم‌گيري ويژه معاونان دفاتر و روساي گروه‌ها مي باشد.
اين دوره‌ها به ترتيب از پنجم و ششم تيرماه بوسيله مرکز آموزش از راه دور گيلان و به آدرس اينترنتي ieht-gtc.ir برگزار خواهد شد.