متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

جذب نیروی امریه سربازی در وزارت نیرو در سال 97
1397/05/16
وزارت نیرو از بین دانش آموختگان دانشگاه های کشور در رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جهت گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی در شرکت های تابعه استانی به صورت امریه سربازی دعوت به عمل می آورد. برای اطلاعات بیشتر به سامانه به آدرس amriyeh.moe.gov.ir  مراجعه و ثبت نام نمایند.