متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري کارگاه آموزشي روانشناسي خانواده با حضور دکتر سيما فردوسي در وزارت نيرو
1397/06/17
در راستاي غني‌سازي توانمندي‌هاي كاركنان، كارگاه‌ آموزشي با عنوان " روانشانسي خانواده" در روز چهارشنبه مورخ 97/06/14از ساعت 14الی 16  با ارائه خانم سيما فردوسي – روانشناس و استاد دانشگاه  در محل سالن همايش حوزه ستادي برگزار گرديد.در پايان اين کارگاه آموزشي خانم مولود شيوا مشاور وزير نيرو در امور زنان و خانواده با اهدا لوح سپاس از دکتر فردوسي قدرداني نمودند.