متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري يک دوره کارگاه آموزشي با عنوان فناوري‌هاي نو براي همکاران حوزه ستادي
1397/06/27
در راستاي اجراي فرايندهاي مديريت دانش، دفتر فناوري اطلاعات و آمار ستاد وزارت نيرو اقدام به برگزاري يک دوره کارگاه آموزشي با عنوان فناوري‌هاي نو براي همکاران حوزه ستادي نموده است. اين کارگاه‌ها روزهاي دوشنبه از ساعت 9 لغايت 13 براي علاقه‌مندان با ارايه مهندس احسان جوانمرد به مدت پنج هفته از نيمه دوم شهريور ماه آغاز شده است. علاقه‌مندان براي دسترسي به فايل‌هاي آموزشي اين دوره مي‌توانند به منوي مديريت دانش، بخش فايل‌هاي آموزشي مراجعه  در همين سايت مراجعه نمايند.