متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري سمينار آموزشي توانمندي در محيط کار و زندگي
1397/02/25
در راستاي غني‌سازي توانمندي‌هاي كاركنان هر ماهه كارگاه‌هاي آموزشي تحت عناوين مرتبط و متناسب با موضوعات روز،  با مشاركت شركت‌هاي صنعت آب و برق مستقر در تهران بزرگ و حضور كاركنان آنان در حوزه ستادي برگزار مي‌گردد. در اين راستا كارگاه آموزشي با عنوان "توانمندی در کار و زندگی " در روز دوشنبه مورخ 97/02/24 از ساعت 14 الی 16  با ارائه آقای دکترسید حمید رضا محتشمی در محل سالن همايش حوزه ستادي برگزار گرديد.