متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


برگزاري جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارت نيرو به‌منظور بررسي مشکلات حقوقي شرکت‌هاي زيرمجموعه < اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارت نيرو به‌منظور بررسي مشکلات حقوقي شرکت‌هاي زيرمجموعه

1397/06/27
جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارت نيرو با حضور معاون حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو و کليه اعضاي شورا و مديران حقوقي شرکت‌هاي زيرمجموعه در چهار استان اردبيل، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و زنجان و مديران عامل شرکت‌هاي مستقر در استان آذربايجان شرقي با دعوت از دادستان استان مذکور و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک آن استان در روز چهارشنبه مورخ 97/06/21 برگزار گرديد.