متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارت نيرو به‌منظور بررسي مشکلات حقوقي شرکت‌هاي زيرمجموعه
1397/06/27
جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارت نيرو با حضور معاون حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو و کليه اعضاي شورا و مديران حقوقي شرکت‌هاي زيرمجموعه در چهار استان اردبيل، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و زنجان و مديران عامل شرکت‌هاي مستقر در استان آذربايجان شرقي با دعوت از دادستان استان مذکور و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک آن استان در روز چهارشنبه مورخ 97/06/21 برگزار گرديد.