متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

بروزرساني لينک ميز خدمت الکترونيک
1397/02/18
در راستاي ابلاغ دستورالعمل میز خدمت بخشنامه شماره 1538588 مورخ 96/09/07 سازمان اداری و استخدامی کشور، لينک ميز خدمت الکترونيک براي اربابان رجوع در سايت وزارت نيرو بروزرساني گرديد. مخاطبان ميتوانند براي اطلاع از خدمات شناسنامه دار وزارت نيرو به آدرس www.moe.gov لينک ميز خدمت الکترونيکي مراجعه نمايند.

e-serve-(2).jpg