متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


آقاي رضا کيائي پور جانشين دکتر سالاري در اداره کل امور اداري و پشتيباني ستاد وزارت نيرو شد. < اخبار اداره کل امور اداري

آقاي رضا کيائي پور جانشين دکتر سالاري در اداره کل امور اداري و پشتيباني ستاد وزارت نيرو شد.

1397/10/02
دکتر اردکانيان طي حکمي، آقاي رضا کيائي پور را به سمت مدير کل امور اداري و پشتيباني ستاد وزارت نيرو منصوب نمود
متن حکم ايشان بدين شرح است: