متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

آقاي رضا کيائي پور جانشين دکتر سالاري در اداره کل امور اداري و پشتيباني ستاد وزارت نيرو شد.
1397/10/02
دکتر اردکانيان طي حکمي، آقاي رضا کيائي پور را به سمت مدير کل امور اداري و پشتيباني ستاد وزارت نيرو منصوب نمود
متن حکم ايشان بدين شرح است: