متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

ارائه طرح افزایش حقوق کارمندان
1397/07/08
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش مجلس درباره طرح بسته حمایتی از دهک های آسیب پذیر و افزایش حقوق کارمندان آماده است و اگر دولت گزارش خود را ارائه نکند، با نهایی شدن منابع هفته آینده طرح مجلس ارائه می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی از تهیه طرحی در کمیسیون اقتصادی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر خبر داد و افزود: نرخ ارز در بودجه بین 3800 تا 4000 تومان بوده که مقرر شده است این مابه التفاوت با نرخ فعلی در قالب دو موضوع افزایش حقوق کارمندان و تهیه بسته های حمایتی از طریق سبد کالا برای گروه های کم درآمد پیگیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت تحقق منابع درآمدی این طرح، حقوق‌ها افزایش می یابد، گفت: در صورت تحقق منابع درآمدی بسته های حمایتی از قشرهای مختلف در جامعه به ویژه افراد کم در آمد و دهک های آسیب پذیر که قدرت خرید آنها کاهش یافته است در قالب بسته های کالایی یا روش های دیگر ارائه می شود.
وی ادامه داد: پیش نویس طرح حمایت از دهک های آسیب پذیر جامعه و افزایش حقوق کارمندان در گذشته آماده شده بود و هم اکنون در مرحله جمع بندی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت نیز موازی با مجلس اقداماتی برای ارائه بسته های حمایتی آغاز کرده است، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه بیشتر در این زمینه اقدام می کند و مقرر شده است دولت بسته پیشنهادی را نهایی کند و اگر به مصوبه مجلس نیاز دارد برای بررسی نمایندگان، به قوه مقننه ارسال کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر دولت در این بخش اقدام نکند، مجلس دست به کار می شود، تصریح کرد: گزارش مجلس درباره طرح بسته حمایتی از دهک های آسیب پذیر آماده است و اگر دولت گزارش خود را ارائه نکند با نهایی شدن منابع، هفته آینده طرح مجلس ارائه می شود.